В Запорожье 61-я школа отмечает 50-летие

logo
В Запорожье 61-я школа отмечает 50-летие - главная фотография

Сегодня, 1 сентября, в Ленинском районе Запорожья в общеобразовательной школе №61 двойной праздник. Помимо Дня знаний, учащиеся, преподаватели отмечают 50-летие школы.

Немного истории.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 Запорізької міської ради Запорізької області заснована у 1965 році. Як середня школа вона існувала до 1991 року. Впродовж трьох років надавала освітні послуги на рівні базової освіти, з 1994 року знову стала загальноосвітньою школою Ι-ΙΙΙ ступенів навчання. Головною метою школи було і залишається створення максималь-но сприятливих умов для розу-мового, морального, естетичного і фізичного розвитку ді-тей. Результатом цього є те, що за весь період існування школи 4498 учнів здобули в її стінах неповну середню освіту, 3226 учнів одержали документ про повну загальну середню освіту, 124 учня закінчили школу з золотою медаллю, 28 учнів зі срібною. 65% учнів після закінчення школи стали студентами вузів, інші продовжували своє навчання в технікумах та училищах або працевлаштову-вались. Шість випускників школи стали професорами і кандидатами наук: Курочкін Ю., Горшков Б., Горшков В., Дедков В., Ремириков В., Замрій Т. Серед випускників школи є також: директори заводів, вчителі, лікарі, інженери, музиканти, майстри спорту. Школою завжди керували мудрі, далекоглядні директори. В різні роки школу очолювали: Климюк Ф.О., Коренов-ський П.М., Рудик Г.М., Кузь-менко О.Г, Воронюк В.В., Бочелюк В.Й. Сьогодні школою керує Свідовська Ольга Іванівна - мудрий, далекоглядний наставник, досвідчений педа-гог, професіонал, високосвідомий громадянин України.

Напомним, сегодня во всех школах Запорожья прошли торжественные линейки.

Оставить свой комментарий: